NGHIÊN CỨU - SẢN XUẤT - PHÂN PHỐI ĐÈN TRANG TRÍ HIỆN ĐẠI

Chi tiết

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

NGHIÊN CỨU - SẢN XUẤT - PHÂN PHỐI ĐÈN TRANG TRÍ HIỆN ĐẠI

Năm thành lập: 2015
Nhân viên: trên 50 người
Diện tích nhà xưởng: 1200m2
Doanh thu hằng năm: Từ 1000 vạn đến 2000 vạn Nhân dân tệ