NGHIÊN CỨU - SẢN XUẤT - PHÂN PHỐI ĐÈN TRANG TRÍ HIỆN ĐẠI

Chi tiết

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

 

KHO HÀNG

NGHIÊN CỨU - SẢN XUẤT - PHÂN PHỐI ĐÈN TRANG TRÍ HIỆN ĐẠI

Năm thành lập: 2008
Nhân viên: trên 100 người
Diện tích nhà xưởng: 500m2
Doanh thu hằng năm: Từ 2000 vạn Nhân dân tệ trở lên