Showroom Trưng Bày - Công Ty Thiết Kế & Thi Công Nội Thất XHOME ĐÀ NẴNG

<p>XHOME l&agrave; c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n tư vấn thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng nội thất cao cấp tại Việt Nam, Hiện hệ thống c&ocirc;ng ty gồm 10 Showroom k&ecirc;t hợp văn ph&ograve;ng thiết kế trải d&agrave;i cả nước. V&agrave; Nhấn Decor lấy l&agrave;m vinh dự khi được chi nh&aacute;nh XHOME Đ&Agrave; NẴNG chọn l&agrave;m đối t&aacute;c cung cấp sản phẩm đ&egrave;n trưng b&agrave;y tại showroom XHOME Đ&Agrave; NẴNG. Cảm ơn qu&yacute; c&ocirc;ng ty đ&atilde; d&agrave;nh cho Nhấn Decor một cơ hội được đồng h&agrave;nh&nbsp;v&agrave; hợp t&aacute;c, để được trao đổi&nbsp;&nbsp;học hỏi th&ecirc;m những quy tr&igrave;nh l&agrave;m việc chuy&ecirc;n nghiệp m&agrave; XHOME đ&atilde; x&acirc;y dựng. Tr&acirc;n Trọng !&nbsp;</p> <p>-------------------------------------</p> <p>ƯU ĐIỂM KHI LỰA CHỌN NHẤN DECOR</p> <p>- Thời gian l&agrave;m việc nhanh: Khảo s&aacute;t, trao đổi với NH&Agrave; THẦU, KTS để lựa chọn được loại đ&egrave;n trang tr&iacute; ph&ugrave; hợp nhất cả về c&ocirc;ng năng lẫn gi&aacute; cả.</p> <p>- Dịch vụ chuy&ecirc;n nghiệp, nh&acirc;n vi&ecirc;n, đội thợ nhiệt t&igrave;nh: Đội ngũ lắp đặt thi c&ocirc;ng được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản về hệ thống đ&egrave;n trang tr&iacute; v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với nghề.&nbsp;</p> <p>- NHẤN DECOR đảm bảo lắp đặt hệ thống đ&egrave;n trang tr&iacute; đẹp, thẩm mỹ nhất, tiết kiệm chi ph&iacute; v&agrave; Đ&Uacute;NG VỚI BẢN VẼ thiết kế đ&atilde; trao đổi với NH&Agrave; THẦU, KIẾN TR&Uacute;C SƯ c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</p> <p>--------------------------------------<br /> NHẤN DECOR - KHO Đ&Egrave;N TRANG TR&Iacute; CAO CẤP D&Agrave;NH CHO THIẾT KẾ<br /> Địa chỉ:&nbsp;101 Ung Văn Khi&ecirc;m, Ngũ H&agrave;nh Sơn, Đ&agrave; Nẵng<br /> Hotline: 090 654 54 68</p>

Showroom Trưng Bày - Công Ty Thiết Kế & Thi Công Nội Thất XHOME ĐÀ NẴNG

Dự án khác